Menü Bezárás

Molnár Ferenc Plakett

A plakettet minden tanév végén (a tanévzáró ünnepélyen) adja át az igazgató a kollégák, a kibővített iskolavezetőség és a diákönkormányzat javaslata alapján kiválasztott pedagógusnak (A végleges döntés időpontja minden évben a májusi kibővített értekezlet.)
A plakettet mindenkor kiváló munkát, valódi többletteljesítményt nyújtó pedagógus kapja.

Molnár plakett elismerésben részesült pedagógusok:

2023Boltuzitsné Szirmai Csilla
2022Veres Gyuláné
2021Bilicsláné Debreczeni Andrea
2020Boda Réka, Lakatosné Antoni Veronika
2019Szmodicsné Kajtár Rita
2018Tanosné Horváth Márta
2017Schletterné Zsunics Erzsébet
2016Szász András
2015Székely Gézáné (Éva)
2014Frang Ilona
2013Turcsányiné Boros Alíz
2012Varga Sándor
2011Bacsáné Balla Ilona
2010Szalkai  Sándorné (Éva)
2009Mózsik Mária

A Molnár Ferenc Plakett
odaítélésének alapelvei:

 • minimum 5 éves munkaviszony az intézményben,
 • kiváló szakmai munka a tanórákon, a nevelő-oktató munkában,
 • tanórán kívüli tevékenység (pl. iskolai versenyek, vetélkedők,
  ünnepélyek, tanórán kívüli egyéb programok szervezése),
 • tanulmányi versenyekre való felkészítés, tehetséggondozás,
  felzárkóztatás,
 • gyerekekkel való jó kapcsolat, bánásmód,
 • szülőkkel való megfelelő kapcsolat,
 • jó munkatársi kapcsolat, kiemelkedő szakmai presztízs,
 • megújulási képesség (továbbképzések, korszerű pedagógiai módszerek
  elfogadása és alkalmazása),
 • az iskola külső kapcsolataival összefüggő tevékenység, pályázatok
  írása, az iskola hírnevének öregbítése.