Menü Bezárás

Molnár Ferenc Plakett

A plakettet létrehozta a Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 9-15.) tantestülete.

Molnár plakett elismerésben részesült diákok:

2023Odorige Covenant Evumena
2022Burszán Kata
2021Újlakán Dávid
2020Márton Lilla
2019Gusaila Márkó
2018Bárándi Máté
2017Szigetvári Győző
2016Kovács Szimonetta
2015Hajagos- Tóth Nikolett
2014Kiss Alajos
2013Li Lu
2012Hajdú Dominika
2011Hrisztiadisz-Szita Tekla
2010Kovács Dániel

Molnár Ferenc Plakett Tanuló részére

A plakett odaítélésére javaslatot tehet az intézmény valamennyi pedagógusa, valamint a DÖK diák elnöke, minden tanév május 31-ig.

A plakett minden tanév végén kiosztásra kerül a tanévzáró vagy ballagási ünnepélyen. Átadja az iskola igazgatója, a tantestület és a diákönkormányzat javaslata alapján, az arra érdemes tanulónak.

A plakett odaítéléséről az 5-8. évfolyamon tanító pedagógusok döntenek a májusi munkaértekezleten vagy az osztályozó értekezleten.

A plakettet mindenkor olyan 7. vagy 8. osztályos tanuló kaphatja, aki folyamatosan kimagasló tanulmányi munkát végez. Kivételes esetben a Plakett megosztható.

A plakett odaítélésének alapelvei:

  • a tanuló legalább két éve iskolánk tanulója,
  • magatartása és szorgalma példamutató,
  • tanulmányi eredménye legalább jeles,
  • tanulmányi versenyeken aktívan részt vesz és szép eredményeket ér el
    (kerületi 1-6., vagy budapesti 1-10., vagy országos 1-20. helyezés), mellyel tovább öregbíti iskolánk jó hírnevét,
  • aktívan részt vesz a közösségi munkákban (osztályában, tanulócsoportjában, iskolai munkában),
  • tanórán kívüli tevékenységével szintén jó példát mutat társainak,
  • jó kapcsolatot ápol társaival és nevelőivel egyaránt.

A Molnár Ferenc Plakett alapszabályzatát a tantestület 2010. február 1-jén hagyta jóvá.