Menü Bezárás

Molnár Ferenc Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

A Molnár Ferenc Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (1085 Budapest Somogyi Béla utca 9-15) több intézmény jogutód intézménye:

 • az 1886-ban létesített Polgári Leányiskola, (amely később Gróf Széchenyi István nevét vette fel, Somogyi Béla utca 12-15.),
 • az 1964-ben alapított Általános Iskola (ez az iskola adott otthont 2000 -ig a Magyar Rádió gyermekkórusának, Somogyi Béla utca 9-12.),
 • valamint az 1912-ben létesített, 2008-ban megszűnt Jókai Mór Általános Iskola (Köztársaság tér 4.).

megőrizve az elődök hagyományait, értékeit.

Az iskola a belső Józsefvárosban, a Palota negyedben helyezkedik el.

Legfontosabb feladata a tanulók középiskolai tanulmányokra való felkészítése, korszerű ismeretek közvetítése, a tanulók személyiségének, képességeinek, készségeinek fejlesztése. 

Évfolyamonként 2 párhuzamos osztály van:

 • „a” osztály: angol két tanítási nyelvű,
 • „b” osztály: angol profilú.

Sajátos vonások:

 • Két tanítási nyelvű oktatás, amely a 2008-2009. tanévtől felmenő rendszerben került bevezetésre. A diákok heti 5 angol órán vesznek részt, melyből egyet anyanyelvi lektor tart. Alsóban a technika, rajz és ének tantárgyat tanulják célnyelven. Felsőben az ének, földrajz, történelem és országismeret tantárgyat tanulják célnyelven.
 • Együttműködési megállapodás az Idegennyelvi Továbbképző Központtal. A tanulók az elért tudásuk szerint Junior, alapfokú, vagy középfokú nyelvvizsgát tesznek.
 • Mentoráló intézmény: A 2014/2015 tanévtől kezdve az iskola módszertani központként működik, rendszeres segítséget nyújtva más iskoláknak az eredményes gyakorlat átvételében és alkalmazásában. A modell: élményközpontú, tevékenykedtető, infokommunikációs eszközöket is használó, már sok éve bevált és eredményesen működő angol nyelvoktatás.
 • ÖKO iskola: Fenntarthatóság eszmeisége, és mindennapi értékközvetítése a gyermekek, a szülők, a pedagógusok számára. Szelektíven gyűjtjük a PET palackot, papírt, részt veszünk a fenntarthatóság projektben.
 • Vöröskereszt bázisiskola: Szemléletmód, szellemiség, felelősségteljes közösségi szerepvállalás. Diákjaink megtapasztalják, hogy adni is öröm: a Mikulásgyárba minden évben elvisszük adományainkat. A tanulók és tanárok birtokába kerülnek az elsősegélynyújtó ismereteknek.
 • Elsősegélynyújtó referenciaiskola: Tudásunkat másokkal is megosztjuk, segítjük az ő fejlődésüket is.
 • Határtalanul utazások: Részt veszünk a Határtalanul programban. Hetedikes tanulóink felkeresik a határon túli magyarlakta területeket.

A tanulóközösség: A tanulólétszám 440 fő körül van.

 A nevelő oktató munkát segíti:

 • 1 fő iskolapszichológus
 • 3 fő fejlesztő pedagógus
 • 3 fő pedagógiai asszisztens
 • rendszergazda